בקשה לצו קיום צוואה

על מנת שנוכל "לממש" צוואה שהשאיר אחריו אדם אשר הלך לעולמו וכיוצ"ב ניתן יהא לחלק את עיזבונו של הנפטר בדרך ובאופן כפי שקבע הוא בצוואתו – יש להגיש לרשם לענייני ירושה במחוז מגוריו של הנפטר, בין עם באופן מקוון ע"י עו"ד לענייי ירושה ובין אם באופן עצמאי וידני, בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

צו קיום צוואה הינו למעשה צו בעל תוקף משפטי מחייב כשל פסק דין אשר מאשר את נוסח צוואתו של המוריש וכיוצ"ב מסדיר ומחלק את עיזבונו של הנפטר בהתאם לאמור בצוואתו שלו ולכן מומלץ ביותר להעיזר בשירותיו של עורך דין העוסק ומתמחה בירושה.

כך, ולאחר שנפטר אדם אשר השאיר אחריו צוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה, באמצעות עורך דין ירושה, בקשה לקבלת צו קיום צוואה (בצירוף הצוואה עצמה) וזאת על מנת שיורשיו יוכלו להסדיר את חלוקת עיזבון, כל אחד בהתאם לחלקו המנוי בצוואתו של הנפטר.

יש לציין כי לא רק היורשים הפוטנציאלים אשר מנויים בצוואה רשאים להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה אלא החוק מאפשר למעשה לכל אדם אחר אשר טוען כי יש לו עניין ממשי בקיום הצוואה להגיש את הבקשה הנ"ל לרשם לענייני ירושה, בין אם בעצמו באופן ידני ובין אם ע"י עורך דין העוסק בדיני ירושה וצוואות באופן מקוון. 

אם כן, ולאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה לבדיקתו של הרשם לענייני ירושה, הבקשה תיבחן באופן קפדני ומדוקדק ע"י הרשם ו/או מי מטעמו ואף תפורסם לעניין זה הודעה פומבית בעיתון יומי אשר מודיעה על עצם דבר הגשת הבקשה וזאת על מנת לאפשר לכל אדם אשר יהא מעוניין להגיש התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה תהא האפשרות לעשות זאת במסגרת המועדים הקבועים בחוק.

כמו כן ובמקביל לפרסום הבקשה לצו קיום צוואה יעביר הרשם לענייני ירושה את הבקשה לעיונו של האופוטרופוס הראשי שבמשרד המשפטים וזאת למען קבלת עמדתו ותגובתו (ככל שקיימת) לבקשה.

אשר על כן, ורק לאחר פרסום הבקשה תוך חלוף המועדים הקבועים בחוק וכן לאחר קבלת אישורו של האפוטרופוס הראשי לכך (ובתנאי כי לא קיימת התנגדות כלשהיא ו/או מניעה אחרת לקבלת צו קיום הצוואה) יאשר הרשם לענייני ירושה את הבקשה לצו קיום הצוואה לעניין צוואתו של אותו המנוח וכיוצ"ב ייתן צו קיום צוואה המפרט את חלקו של כל יורש ויורש בעיזבונו של המוריש.

לסיכומו של דבר, אין כל ספק כי הגשת בקשה לצו קיום צוואה הינו תהליך משפטי חשוב וקריטי ביותר ולכן מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה המתמחה ועוסק בענייני צוואות וירושה.

זקוקים לעו"ד מקצועי למען הגשת בקשה לצו קיום צוואה?

אשמח לעמוד לרשותכם.

אלרם זלזניק, עו"ד

צור קשר

  • רח' דרך הנפת הדגל 7, פארק המדע - נס ציונה
  • משרד: 08-6515294 | נייד: 054-9980280 (גם בוואצאפ)
  • 08-6510942
  • office@elramlaw.co.il

השאירו פרטים ונחזור בהקדם