צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה למעשה סוג של צוואה משותפת אשר נערכת בין שני בני הזוג תוך הסתמכות מוחלטת של כל אחד מבני הזוג על הוראות צוואתו של השני.

כך, בני הזוג קובעים בדרך כלל  כי בשלב הראשון, קרי לאחר פטירתו של הראשון מביניהם, אזי יועבר רכושו לבן הזוג האחר, ואילו בשלב השני (שאיננו מחוייב על פי החוק), קרי לאחר פטירתו של בן הזוג האחר אזי יועבר כל עיזבונו לצד ג' אחר כאשר בדרך כלל המדובר בילדיהם המשותפים של בני הזוג.

במילים פשוטות ניתן לומר, לכאורה, כי בצוואה הדדית בני הזוג מבקשים להוריש את רכושם אחד לשני ולאחר פטירתם להוריש את רכושם לילדיהם (או לכל אדם אחר).

על אף האמור לעיל חשוב לציין כי צוואה הדדית איננה מחוייבת להיות זהה ושווה כלפי בן הזוג האחר ו/או כלפי היורשים, שכן, האלמנט המרכזי אשר נדרש הינו אלמנט ההסתמכות של כל אחד מבני הזוג לעניין הוראות צוואתו של בן הזוג האחר.

בניגוד לדעה הרווחת, ראוי להדגיש כי הרי כי בן הזוג אשר נותר בחיים וירש את רכושו של בן הזוג האחר יכול למעשה (לכאורה) לעשות ככל העולה על דעתו ברכוש הנ"ל ואף למכרו, להשכירו, להעבירו כמתנה וכו' אולם במידה ובה בני הזוג מעוניינים למנוע מראש את ביצוע הפעולות הנ"ל ברכושם וכיוצ"ב להבטיח את העברתו בבוא היום לילדיהם או לכל אדם אחר הרי כי עליהם לציין זאת בצורה מפורשת וחד משמעית בצוואתם ההדדית.

אין כל ספק כי עיקר ייחודיותה של הצוואה ההדדית הינה היא הקושי הרב והנוקשות לשנותה לאחר שזו נערכה וזאת בשל קיומו של עיקרון ההסתמכות אשר בא לידי ביטוי בצוואה מסוג זו עת כל אחד מבני הזוג עורך עת צוואתו בהיותו מסתמך באופן מלא ומוחלט על הוראות צוואתו של בן הזוג האחר.

כך, ובשל עיקרון ההסתמכות אשר הינו כה מהותי בעריכת צוואה הדדית חוק הירושה קובע הוראות נוקשות, ספציפיות ומפורשות לצורך ביטולה של צוואה הדדית בהתאם למצב הדברים הנוכחי של כל מקרה ומקרה:

אפשרות אחת היא כאשר בן הזוג האחר נמצא בחיים ומשכך ניתן לשנות את הצוואה ע"י מתן הודעה כתובה לאותו בן הזוג המודיעה לו על כוונתו של בן זוגו לשנות את צוואתו ההדדית. כך, שליחת ההודעה הנ"ל וקבלתה ע"י בן הזוג השני תביא לבטלות הצוואות תוך שכל אחד מבני הזוג יהא רשאי לערוך צוואה חדשה בהתאם לרצונו שלו.

אפשרות שניה היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לפני חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. במקרה כזה על בן הזוג שנותר בחיים להסתלק מכל חלק בעיזבון המנוח שהיה אמור לקבל בהתאם להוראותיה של הצוואה ההדדית, אולם יובהר כי הסתלקותו איננה יכולה להיות לזכותו של ילדו או אחיו.

אפשרות שלישית היא כאשר בן הזוג האחר נפטר והשינוי בצוואתו של בן הזוג האחר מתבצע לאחר חלוקת עיזבונו של בן הזוג שנפטר. במקרה כזה על בן הזוג שנותר בחיים להחזיר ולהשיב לעיזבון בן הזוג שנפטר את כל הרכוש שקיבל מכח הוראות הצוואה ההדדית (הן בעין והן בשווי כספי).

לסיכום, ברור לכל כי סוגיית הצוואת ההדדיות הינה סוגייה מורכבת, חשובה ורגישה ביותר ולכן וחשוב ביותר להיוועץ ולהסתייע בשירותיו המשפטיים של עורך דין המתמחה ועוסק בתחומי הירושה והצוואות. 

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי, שכן, המדובר בתיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. כל העושה שימוש כלשהוא באמור לעיל הדבר יהא באחריותו הבלעדית ולעו"ד אלרם זלזניק לא תהא כל אחריות שהיא בגין כך.

זקוקים לעו"ד מקצועי העוסק בעריכת צוואה הדדית?

אשמח לעמוד לרשותכם.

אלרם זלזניק, עו"ד

צור קשר

  • רח' דרך הנפת הדגל 7, פארק המדע - נס ציונה
  • משרד: 08-6515294 | נייד: 054-9980280 (גם בוואצאפ)
  • 08-6510942
  • office@elramlaw.co.il

השאירו פרטים ונחזור בהקדם