פירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין הינו הליך משפטי ספציפי מכוח חוק המקרקעין אשר מומלץ וראוי שייעשה ע"י עורך דין העוסק ומתמחה במקרקעין ונדל"ן, המאפשר לכל המחזיק נכס מקרקעין בבעלות משותפת עם אדם / תאגיד אחר לבוא לדרוש בכל עת שיחפוץ, באופן אוטונומי ועצמאי, את פירוק השיתוף באותו נכס המקרקעין המשותף.

כך, הליך פירוק שיתוף במקרקעין הינו הליך אשר נפוץ ושמיש במיוחד בהליך גירושין בין בני זוג אשר מבקשים למכור את דירת המגורים במסגרת חלוקת הרכוש ביניהם, במקרה בו קיים סכסוך עסקי בין שותפים אשר רכשו נכס מקרקעין משותף למען מטרה עסקית וחפצים לפרק את השיתוף שביניהם, סכסוך ירושה שעניינו מחלוקת בין יורשים לגבי נכס מקרקעין המצוי בעיזבון ועוד מקרים נוספים אחרים.

חשוב לציין, כי חרף העובדה לפיה בהסכמי שיתוף / שותפות רבים קיים סעיף הקובע כי מי מהצדדים לא יהא רשאי לפתוח בהליך של פירוק שיתוף מבלי לקבל את הסכמת כל השותפים לכך ( ובשים לב לסעיף 34 לחוק המקרקעין המגביל התנייה זו לתקופה מקסימלית של 5 שנים ממועד חתימת ההסכם) הרי כי סעיף 37 לחוק הנ"ל מסמיך את בית המשפט להתערב במקרים אלו וכיוצ"ב לבטל את ההתנייה האמורה וזאת בכפוף לכך כי חלפו לפחות 3 שנים ממועד חתימת הסכם השיתוף / שותפות. לעניין זה חשוב  מאוד להתייעץ מבעוד מועד עם עורך דין המתמחה בנדל"ן ומקרקעין.

מכל מקום, לאחר הגשת התביעה לפירוק שיתוף לבית המשפט המוסמך לכך ע"י עורך דין מטעמכם העוסק בנדל"ן ומקרקעין ולאחר שזה אישר את ההליך הנ"ל יחליט בית המשפט מהי האפשרות היעילה, הנכונה והמתאימה ביותר להליך פירוק שיתוף המקרקעין המונח לפתחו וזאת מתוך שלושת האפשרויות הקיימות, ולהלן:


פירוק שיתוף בדרך של "פירוק בעין" – החוק קובע למעשה כי ככל ומעשית קיימת האפשרות לפירוק השיתוף בדרך של "פירוק בעין" (המדובר בהליך פירוק  בו "מפרקים" למעשה את נכס המקרקעין למספר חלקים כאשר כל שותף בנכס יקבל בעלות בלעדית על חלק מסויים) אזי יש  להעדיף ולבחור בדרך זו ובלבד שמאפייניו של הנכס נשוא הליך הפירוק וכן חוקי התכנון והבניה מאפשרים זה.


פירוק שיתוף ע"י רישום הנכס כבית משותף – אפשרות זו קובעת למעשה כי ככל וניתן לרשום את הנכס כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים אזי יש לרשמו ככזה תוך שחלקו היחסי של כ"א מהשותפים ירשם בבעלותו הבלעדית כתת חלקה על שמו. 


פירוק שיתוף ע"י מכירת הנכס – באפשרות זו הנכס יוצע למכירה ע"י כונס נכסים (בדר"כ עורכי הדין של הצדדים או יקבע ע"י בית המשפט) לכל המרבה במחיר. לעניין זה חשוב לציין כי צד להליך רשאי גם כן להגיש הצעה בהליך המכירה.


לסיכום, הליך לפירוק שיתוף הינו הליך ייחודי, מורכב ומהותי ביותר אשר  מומלץ שינוהל עבורכם ע"י עורך דין העוסק ומתמחה בנדל"ן ומקרקעין למען מיצוי יעיל ומקסימלי של מלוא זכויותיכם וכספיכם המגיעים לכם בשל זכויותיכם בנכס.

 

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי. המדובר בתיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. כל העושה שימוש כלשהוא באמור לעיל יהא הדבר באחריותו הבלעדית ולעו"ד אלרם זלזניק לא תהא כל אחריות בגין כך.

צור קשר

  • רח' דרך הנפת הדגל 7, פארק המדע, נס ציונה.
    קמפוס יובלים לעסקים, בניין C קומה 4.
  • משרד: 08-6515294
    נייד: 054-9980280 (גם בwhatsapp)
  • 08-6510942
  • office@elramlaw.co.il

השאירו פרטים ונחזור בהקדם