בקשה לצו ירושה

ישנם מקרים מסויימים בהם אדם אשר הלך לבית עולמו לא השאיר אחריו צוואה או אף אם השאיר אחריו צוואה התברר כי חלה היא רק על חלק מסויים מעיזבונו ולא על כל עיזבונו בשלמות.

על כן ובהתקיימם של אחד מהמקרים המתוארים לעיל הרי כי יש לפנות למשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז מגוריו של הנפטר (מומלץ ע"י עורך דין העוסק ומתמחה בענייני ירושה) וזאת על מנת להגיש בקשה לקבלת צו ירושה לגבי עיבונו של אותו אדם שנפטר.

כך, ניתן לומר כי צו הירושה הינו למעשה צו בעל תוקף משפטי (בדומה לפסק דין) אשר ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה במחוז מגוריו של הנפטר (או בית הדין הרבני) אשר קובע למעשה מי הם יורשיו של אותו נפטר וכן מה חלקו של כל אחד בהם בעיזבונו של הנפטר.

כמו כן, יש לציין, כח יורשיו של נפטר אשר לא השאיר אחריו צוואה, נהוג לכנותם "יורשים על פי דין" כאשר סדר ואופן חלוקת הירושה הינם קבועים מראש כמצויין בחוק הירושה, התשכ"ה – 1965 ובתקנותיו.

שימו לב, כי לא בכדי לא ציינתי דבר לגבי תכולתו של עיזבונו של הנפטר, שכן, צו הירושה איננו עוסק  בהיקף העיזבון בכך אלא רק בזהות היורשים ובחלוקת העיזבון ביניהם ולא במה הוא מכיל בתוכו. על כן על מנת לברר מהו למעשה היקף העיזבון של אותו אדם שהלך לעולמו מומלץ ביותר לפנות לעורך דין העוסק בדיני ירושה וצוואות אשר ידע להציג בפניכם את מצבת העיזבון של הנפטר.

מכל מקום, ובכדי לקבל צו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה במחוז מגוריו של הנפטר או לבית הדין הרבני טופס ייעודי המכונה " בקשה לצו ירושה" ובו מתבקש מגיש הבקשה למלא, בין היתר, את הפרטים הבאים: פרטיו של המבקש, פרטיו של המוריש,כישורתם המשפטית של היורשים, פירוט מדוייק של יורשים על פי דין, תצהיר לאימות העובדות מטעם המבקש ועוד. כמובן כי מומלץ לעשות זאת על ידי עורך דין העוסק בירושות וצוואות וזאת על מנת להימנע מטעויות קריטיות ומהותיות.

לאחר הגשת הבקשה יפרסם הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני הודעה פומבית ( מפורסמת על ידו בדרך כלל בעיתון יומי) לעניין עצם הגשת הבקשה לצו ירושה וזאת על מנת לאפשר למי שמעוניין להתנגד לבקשה לעשות כן בפרק הזמן הקבוע בחוק.

כך, וככל ולא תוגשנה התנגדות והרשם ו/או מי מטעמו ימצאו לנכון לאשר את הבקשה אזי ינתן צו ירושה לאותו נפטר ובו פירוט של זהות היורשים וחלקו של כל אחד מהם בעיזבונו של הנפטר.

ככל ואכן תוגשנה התנגדות לבקשה לקבלת צו ירושה הרי כי בדרך כלל יועבר התיק להתדיינות משפטית בבית המשפט לענייני משפחה.

סוף דבר, הרי כי הגשת בקשה לצו ירושה עשויה להיות תהליך מורכב מהותי וקריטי ביותר ולכן מומלץ ביותר להיעזר לצורך זאת בשירותיו של עורך דין העוסק בדיני ירושה וצוואות.

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי, שכן, המדובר בתיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. כל העושה שימוש כלשהוא באמור לעיל הדבר יהא באחריותו הבלעדית ולעו"ד אלרם זלזניק לא תהא כל אחריות שהיא בגין כך.


זקוקים לעו"ד מקצועי למען הגשת בקשה לצו ירושה?

אשמח לעמוד לרשותכם.

אלרם זלזניק, עו"ד

צור קשר

  • רח' דרך הנפת הדגל 7, פארק המדע - נס ציונה
  • משרד: 08-6515294 | נייד: 054-9980280 (גם בוואצאפ)
  • 08-6510942
  • office@elramlaw.co.il

השאירו פרטים ונחזור בהקדם